ห้องพัก & ราคา

Hallo HI-SO

สำหรับ 2 ท่าน | ราคา 1,110 บาท

Hallo BABI

สำหรับ 2 ท่าน | ราคา 990 บาท

Hallo BUNK BUNK

สำหรับ 4 ท่าน(4 เตียง) | ราคา 1,410 *ตกคนละ 352 บาท

082-579-7761

© Hallo Nimman

FB-100px.png
kisspng-the-chainsmokers-maverickshoes-0

10 ถ.นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่