ห้องพัก & ราคา

Hallo HI-SO

สำหรับ 2 ท่าน | ราคา 1,110 บาท

Hallo BABI

สำหรับ 2 ท่าน | ราคา 990 บาท

Hallo BUNK BUNK

สำหรับ 4 ท่าน(4 เตียง) | ราคา 1,410 *ตกคนละ 352 บาท